Talkshow Primair onderwijs

Kinderen die niet goed leren lezen, hebben daar hun hele leven last van. Lezen en begrijpen wat je leest zijn immers voorwaarden om kennis op te nemen en de wereld te begrijpen.

Wil je weten hoe je het lezen bij jouw leerlingen een boost geeft en hoe je hun leesvaardigheid verbetert? Kijk dan deze talkshow terug.

De specialisten die op 17 maart 2022 aanschoven zijn:

Externe video: Talkshow BeterLezen.nu Primair onderwijs (editie 2022)

Tafelgesprek 1. Begrijpend lezen: durf de methode los te laten

In gesprek met onderwijsadviseur Margriet Dekker

Nederland is een van de weinige landen waar begrijpend lezen een apart vak is. Dit leidt niet tot betere resultaten, zoals je zou verwachten, maar juist tot een achteruitgang in tekstbegrip. Hoe kan dat?

Aanpak van begrijpend lezen moet anders

Margriet Dekker stelt dat dit te maken heeft met de aanpak van begrijpend lezen. In een les draait het nog te vaak om het beantwoorden van vragen bij een losse tekst. Uit onderzoek weten we dat begrijpend lezen juist een sociale activiteit is (Fisher en Frey, 2015). Leerlingen bouwen kennis van de wereld op door samen meerdere teksten over een onderwerp te lezen en daarover te praten en na te denken. Deze kennis hebben ze later nodig bij het lezen van meer complexe teksten.

Thematisch begrijpend lezen: kennis als ‘klittenband’

In dit tafelgesprek praten we met Margriet onder meer over het belang van thematisch begrijpend lezen. Voor begrijpend lezen is kennis nodig, maar met begrijpend lezen verwerf je ook kennis. Kennis werkt als een soort ‘klittenband’: hoe meer je over een onderwerp weet, hoe meer je leert als je erover leest. Zo verdiep je de opgedane inzichten (Stanovich, 1986). Dit pleit voor een thematische aanpak van begrijpend lezen.

Ervaringen, voorbeelden en tips

Samen met Margriet kijken we naar de huidige stand van zaken van begrijpend lezen in Nederland. Wat weten we over het effect van thematisch begrijpend lezen? We belichten ervaringen uit de onderwijspraktijk en Margriet geeft voorbeelden en tips hoe je een methode veilig kunt loslaten. Want dat kan een spannend en intensief proces zijn.

En nu jij!

Wil je tips en tricks om kinderen te enthousiasmeren voor lezen? Kijk bij ons vervolgaanbod hoe we je kunnen ondersteunen.

Tafelgesprek 2. Hoe zet je de krachtigste leermiddelen van het onderwijs in?

In gesprek met dBos consulent Astrid Goedknegt

Niet ieder kind krijgt vanuit huis een rijk taalaanbod mee. Daarom is het belangrijk dat we kinderen voldoende taal op school aanbieden, want een rijk taalaanbod draagt bij aan de ontwikkeling van begrijpend lezen. Vraag is: hoe zet je kinderen aan tot lezen om de leerontwikkeling te stimuleren?

Kinderboeken onder de aandacht brengen

Jeugdliteratuur is een bron van rijke taal. Hoe zorg je ervoor dat kinderen graag lezen en vaker een boek pakken? Er zijn verschillende werkvormen waarmee je kinderboeken onder de aandacht brengt en kinderen enthousiasmeert voor lezen. Doel is uiteindelijk dat kinderen zelf aan de slag gaan met de boeken en zo hun lees- en taalontwikkeling stimuleren.

Ervaringen, tips en handreikingen

Tijdens de talkshow bespreken we met Astrid Goedknegt hoe je de krachtigste leermiddelen kunt inzetten om het leesplezier bij kinderen te vergroten. Astrid deelt ervaringen uit de praktijk en geeft tips en handreikingen.

En nu jij!

Wil je tips en tricks om kinderen te enthousiasmeren voor lezen? Kijk bij ons vervolgaanbod hoe we je kunnen ondersteunen.

Tafelgesprek 3. Het belang van diversiteit in jeugdliteratuur

In gesprek met schrijver Reza Kartosen-Wong en onderwijsadviseur Lidewij Vernooy

In Noord-Holland wonen kinderen uit alle windstreken met verschillende culturele achtergronden. Die diversiteit zie je lang niet altijd terug in de kinderboeken die leerlingen krijgen aangeboden. En dat is jammer, want uit onderzoek weten we dat het voor kinderen heel belangrijk is dat ze zichzelf herkennen in de verhalen. Als dat niet het geval is, is dat slecht voor het zelfvertrouwen en krijgen kinderen een lager zelfbeeld. De personages in een boek zouden veel meer een afspiegeling moeten zijn van onze samenleving.

Tips voor jeugdboeken en activiteiten

In dit tafelgesprek bespreken we met Reza Kartosen-Wong waarom het zo belangrijk is dat kinderen in aanraking komen met verhalen over personages met verschillende culturele achtergronden. Hoe kun je jeugdliteratuur als spiegel en venster op de samenleving gebruiken? Aansluitend geeft Lidewij Vernooy, onderwijsadviseur taal, tips voor jeugdboeken en activiteiten voor verschillende leeftijdscategorieën.

En nu jij!

Wil je handvatten voor een meer divers leesaanbod en het stimuleren van lezen? Kijk bij ons vervolgaanbod hoe we je kunnen ondersteunen.

Wil je na het zien van de talkshow aan het werk met het leesonderwijs op jouw school? Kijk bij "Aan de slag met je leesonderwijs".