Talkshow Kinderopvang & groep 1-3

Wil je kinderen al vanaf het prille begin in hun leesontwikkeling stimuleren? Ben je op zoek naar inspiratie en praktische ideeën? En ben je benieuwd hoe je succesvol kunt samenwerken met ouders en andere mensen om het kind heen? Kijk dan deze talkshow terug.

De tafelgesprekken van 28 september 2023 werden ingeleid door:

Download de lijst met boeken die besproken werden:

Vier LEES-pijlers

We zoomen tijdens de talkshow in op vier LEES-pijlers. Deze pijlers staan aan de basis van de leesontwikkeling van het kind gedurende de jaren dat het op school zit. De LEES-pijlers zijn:

 1. Leesomgeving: hoe zorg je voor een leesomgeving die uitnodigt tot lezen en het lezen stimuleert?
 2. Expertise: welke expertise is nodig om de leesontwikkeling bij jonge kinderen te ondersteunen?
 3. Evidentie: wat leert wetenschappelijk onderzoek ons en hoe vertalen we dit naar zinvolle activiteiten, zodat leesontwikkeling bij kinderen een logisch gevolg is?
 4. Samenwerking: waarom is samenwerken zo belangrijk en hoe versterk je de wisselwerking tussen ouders, onderwijsinstellingen, bibliotheken en begeleidingsorganisaties?
Externe video: Talkshow BeterLezen.nu Kinderopvang & groep 1-3 (editie 2023)

Tafelgesprek 1: Een vliegende start! Lezen met kinderen van 0 tot 4 jaar

Vind je voorlezen leuk en belangrijk? Terecht. Voorlezen stimuleert al op jonge leeftijd de ontwikkeling van kinderen. Uit onderzoek blijkt dat kinderen die als baby zijn voorgelezen, meer plezier hebben in lezen en beter gemotiveerd zijn om te lezen. Ze zijn taalvaardiger, begrijpen teksten beter en hebben meer succes op school dan kinderen die niet of heel weinig zijn voorgelezen. Voorlezen is dus enorm waardevol! Maar hoe pak je dit aan op een groep met heel jonge kinderen? En hoe kun je ouders hierin meenemen?

Lezen bevorderen met het programma BoekStart

Je kunt niet vroeg genoeg beginnen met voorlezen. Vanuit deze gedachte is BoekStart ontstaan: een programma dat kinderen van 0 tot 4 jaar en hun ouders van boeken laat genieten. BoekStart stimuleert ook het voorlezen aan baby’s en peuters in de kinderopvang. Het doel is: elke dag 15 minuten voorlezen aan ieder kind, om kinderen zo een vliegende start te geven.

Tijdens het tafelgesprek praten we met Marijke Bos (projectleider BoekStart), Susanne Hoogland (specialist jonge kind), Marjolein Wagenaar (voorleescoördinator) en Joyce Druiven (leesconsulent) over:

 • hoe BoekStart in de praktijk werkt in de kinderopvang;
 • welke boekjes er zoal worden voorgelezen;
 • hoe je een fijne leesomgeving creëert;
 • hoe je expert wordt in interactief voorlezen;
 • welke successen en valkuilen er zijn;
 • welke initiatieven er nog meer zijn, naast BoekStart.

En nu jij!

Wil je werk maken van lezen met de allerjongsten? Kijk bij ons vervolgaanbod hoe wij je kunnen ondersteunen.

Tafelgesprek 2: Voorlezen-Doorlezen! De doorgaande leeslijn van 0 tot 7 jaar

Je wilt de leesontwikkeling van een kind optimaal ondersteunen. Van het kinderdagverblijf tot en met de basisschool. Hoe creëer je als school een doorgaande leeslijn binnen je IKC (Integraal Kind Centrum)? Welke afspraken maak je met zowel pedagogisch medewerkers als leerkrachten om het leesonderwijs beter op elkaar af te stemmen? Het begint met een nauwe samenwerking tussen de kinderopvang en de leerkrachten van groep 1 t/m 3. Maar hoe geef je daar goed vorm aan?

Tijdens het tafelgesprek praten we met Kirsten Ochse (onderwijsadviseur jonge kind), Rian Koopman (leesconsulent) en Marije Kinnaer (leerkracht groep 1-2) over:

 • welke afspraken je binnen het IKC kunt maken over (voor)lezen;
 • welke verschillen er zijn tussen prentenboeken voor peuters en kleuters;
 • welke leesactiviteiten geschikt zijn voor kinderen tot 4 jaar;
 • met welke activiteiten je start in groep 1 en 2;
 • wat het verschil is in ontwikkelingsdoelen op het kinderdagverblijf en in groep 1 en 2;
 • hoe je beide doelen op elkaar afstemt;
 • of een gezamenlijk aanbod een optie is;
 • hoe je ouders van jonge kinderen betrekt bij de doorgaande leeslijn;
 • hoe kinderopvang en basisschool hierin samen kunnen optrekken.

En nu jij!

Wil je de leesontwikkeling van kinderen optimaal leren ondersteunen? Kijk bij ons vervolgaanbod wat wij voor je kunnen betekenen.

Wil je na het zien van de talkshow meer handvatten om het leesonderwijs op jouw school te versterken? Kijk bij "Aan de slag met je leesonderwijs".