Over ons

Uit onderzoek blijkt dat kinderen steeds minder plezier hebben in lezen en slechter gaan lezen. De leesvaardigheid daalt zorgwekkend. Bijna een derde van de vijftienjarigen loopt hierdoor het risico om laaggeletterd te worden. Zorgwekkend, want goed kunnen lezen is een voorwaarde om je te ontwikkelen en je kansen te vergroten in de maatschappij en op de arbeidsmarkt.

Samen met alle (basis)scholen en kinderdagverblijven in Noord-Holland willen we het tij keren en kinderen begeleiden naar een kansrijke toekomst. Dat begint met kinderen al zo vroeg mogelijk te enthousiasmeren voor lezen. Kinderen die graag lezen, plukken daar hun hele leven de vruchten van. Maar hoe pak je dat slim aan? Hoe vergroot je het leesplezier en verbeter je het leesonderwijs? We inspireren en informeren je graag!

Wil je meer informatie, heb je vragen over de informatie op deze website of wil je samen met (een van) ons het leesonderwijs op jouw school versterken? Neem contact op!

Onderwijsversterkers

Onderwijsversterkers (voorheen OBD Noordwest) brengt veel kennis en ervaring mee op het gebied van vakdidactiek en vakinhoud. Al meer dan 50 jaar ondersteunen we scholen in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs en ouders/verzorgers, gemeenten en kinderdagverblijven in Noord-Holland in hun streven om kinderen de best mogelijke start te geven.

Samen met ouders/verzorgers en onderwijsprofessionals versterken we de voorwaarden voor een veilige, gezonde, gelukkige en kansrijke ontwikkeling voor ieder kind. Zij aan zij onderzoeken we hoe je kinderen, jongeren en jongvolwassenen binnen hun eigen mogelijkheden vooruit kunt helpen. Cognitief, emotioneel en sociaal. We kijken vooral naar wat al goed gaat en hoe we dat samen slim kunnen benutten en uitbouwen. We bieden psychologisch en didactisch onderzoek, begeleiding, consultatie, training en scholing, dyslexiebehandeling en zorg bij meer- en hoogbegaafdheid. Allemaal maatwerk.

Bel ons via 0229 25 93 80

Mail ons via info@onderwijsversterkers.nl

Bezoek onze website onderwijsversterkers.nl

Bibliotheek Kennemerwaard

Bij ons staat het kind centraal. Wij bieden met onze programma's deskundige ondersteuning op het gebied van leesbevordering, leesplezier, taalontwikkeling en 21e-eeuwse vaardigheden. Met de Bibliotheek op School gaan wij een intensieve en meerjarige samenwerking aan met scholen binnen het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en MBO.

Voor kinderdagverblijven hebben we het programma BoekStart. Dit programma is gericht op professionals, kinderen én ouders. Daarnaast ondersteunen we professionals die werkzaam zijn in het onderwijsveld (kinderen van 0-14 jaar) met bijscholingsprogramma’s. Bibliotheek Kennemerwaard is actief in de gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum en Dijk en Waard.

Bel ons via 072 515 66 44

Mail ons via educatie@bknw.nl

Bezoek onze website www.bibliotheekkennemerwaard.nl